0
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
Přejít do košíku

Pravidla

Kup na OMV 2 plechovky Big Shock! a vyhraj auto na víkend a další ceny

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. 

 


 

1.    POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem a organizátorem zajištujícím realizaci této soutěže je společnost Al-Namura, spol. s r. o., se sídlem Lysolajské údolí 107/25, Praha 6, PSČ 165 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 11429, IČ: 45795436, DIČ: CZ45795436 (dále jen organizátor).

 

2.    TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky na čerpacích stanicích sítě OMV (dále jen „místa konání soutěže“), a to v termínu od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020 (dále jen „doba konání soutěže“). V době trvání soutěže bude možno nákup realizovat vždy od začátku otevírací doby jednotlivých čerpacích stanic do konce otevírací doby čerpacích stanic.

 

3.    SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

Všechny plechovky Big Shock! (formáty 500ml i 330ml) zakoupené v místech konání soutěže. 

 

4.    ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s platným řidičským oprávněním skupiny B a s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky, která si v době trvání soutěže zakoupila minimálně 2 ks Soutěžních výrobků v místech konání soutěže a na webových stránkách soutěže www.bigshock.cz/OMV vyplnila pravdivě všechna pole webového formuláře a vložila fotografii účtenky od nákupu Soutěžních výrobků. 

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však novým nákupem 2 ks Soutěžních výrobků zahrnutých do soutěže v místech konání soutěže a vyplněním všech polí webového formuláře a vložením fotografie účtenky od nákupu Soutěžních výrobků na webových stránkách soutěže www.bigshock.cz/OMV. Každý soutěžící tak může vyhrát opakovaně. 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, jakož i jim osoby blízké dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem organizátora nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Účast v soutěži je dobrovolná.

 

5.    PODMÍNKY SOUTĚŽE

Úplná pravidla budou zveřejněna na webových stránkách www.bigshock.cz/OMV. Pro účast v soutěži jsou pak stanoveny tyto základní podmínky soutěže:

  • Každý zákazník starší 18 let s platným řidičským oprávněním skupiny B, který uskuteční nákup 2 ks Soutěžních výrobků v místech konání soutěže, se může zařadit do soutěže o ceny. 
  • Podmínkou zařazení do soutěže je vyplnění všech polí webového formuláře a vložení fotografie účtenky od nákupu Soutěžních výrobků na webových stránkách soutěže www.bigshock.cz/OMV.
  • Výherce určí organizátor losem. Při losování bude vylosováno 12 výherců. Organizátor si vyhrazuje právo vybrat méně výherců, než je uvedeno v předchozí větě tohoto ustanovení v případě, že se do soutěže nepřihlásí dostatečný počet soutěžících zcela splňujících zadání dle těchto pravidel. Nerealizované výhry bez náhrady propadají organizátorovi.
  • Losování se uskuteční dne 1.9.2020. 
  • Losování se uskuteční v sídle organizátora za přítomnosti nejméně tří osob. Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 3 dnů ode dne losování zveřejněním jména, příjmení, a neúplného e-mailu výherců na webových stránkách soutěže www.bigshock.cz/OMV.  
  •  Výherci budou do 2 dnů po losování vyrozuměni organizátorem e-mailem o výhře v soutěži. Ceny budou výhercům předány do 31. 10. 2020.

 

6.    VÝHERCI A VÝHRY V SOUTĚŽI

Organizátor stanovil celkem 12 výher. Po splnění všech podmínek těchto pravidel účastník soutěže může vyhrát některou z následujících cen:

  • 2 x BMW řady 1 na víkend
  • 5 x mikina Big Shock!
  • 5 x kšiltovka Big Shock! 

 

7.    PŘEDÁNÍ VÝHER

Výhry budou výhercům předány nejpozději do 31. 10. 2020.
Výhra – BMW řady 1 na víkend
Dvěma výhercům bude e-mailem zaslán voucher pro čerpání výhry - zapůjčení vozidla BMW řady 1, na dobu od pátku 12:00 hodin do pondělí do 12:00 hodin. Zapůjčení vozidla bude možné nejdříve v pátek 4.9.2020 a nejpozději v pátek 25. 9. 2020. Pokud si výherce vozidlo nezapůjčí v tomto termínu, ztrácí nárok na výhru. 
Zapůjčení vozidla se bude řídit běžnými zápůjčními podmínkami společnosti STRATOS AUTO, spol. s r.o. IČ: 620 28 367, se sídlem Bratří Štefanů 1002, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, a cena za pronájem je stanovena na 0,- Kč (nula korun českých). Zapůjčené vozidlo lze užívat pouze na území České republiky. Maximální počet najetých km v době zápůjčky je stanoven na 1000 km.    
Výhra bude výhercům předána po předložení voucheru v showroomu společnosti STRATOS AUTO spol. s r.o., Za Klíčovem 1, 190 00 Praha 9, a to v termínu na základě dohody výherce se společností STRATOS AUTO spol. s r.o.. 
Výherce je povinen kontaktovat společnost STRATOS AUTO spol. s r.o. bezprostředně po obdržení voucheru, dohodnout se na termínu zápůjčky, a na vlastní náklady se dostavit v dohodnutém termínu do showroomu společnosti STRATOS AUTO spol. s r.o., Za Klíčovem 1, 190 00 Praha 9, k převzetí vozidla, a po ukončení zápůjčky vozidlo na stejném místě odevzdat. Výherce je povinen dodržet všechny podmínky zápůjčky vozidla. Pokud se výherce v dohodnutém termínu nedostaví k předání výhry, ztrácí výherce nárok na výhru, bez možnosti kompenzace nebo dodatečného přidělení. 
Výhra – mikina Big Shock!  a kšiltovka Big Shock! 
Pěti výhercům bude mikina Big Shock! zaslána poštou. 
Pěti výhercům bude kšiltovka Big Shock! zaslána poštou. 
Výherci budou do 2 dnů po losování vyrozuměni organizátorem e-mailem o výhře v soutěži s požadavkem na vyplnění adresy pro doručování ve webovém formuláři na webové stránce soutěže www.bigshock.cz/OMV ve lhůtě do 30 dnů od odeslání e-mailu o výhře v soutěži organizátorem soutěže. 
V případě nevyplnění či chybného vyplnění adresy pro doručování ve webovém formuláři na webové stránce soutěže www.bigshock.cz/OMV ve výše uvedené lhůtě či nemožnosti doručit výhru z důvodu chybných či neúplných údajů uvedených výhercem, ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzace nebo dodatečného přidělení. V případě, že při předání výhry dojde ke zjištění nedodržení pravidel soutěže u výherce, výhra propadá organizátorovi. Výherce není oprávněn požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži, ani požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani ceny není možné vymáhat právní cestou.

 

8.    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Organizátor je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ Nařízení GDPR“), a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů.   

Účastí v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a za účelem přímého marketingu. Organizátor bude tyto osobní údaje zpracovávat z důvodu předání výher a kontroly dodržení pravidel soutěže do 31.12.2020, a za účelem přímého marketingu po dobu 1 roku od provedení registrace účastníka soutěže, resp. po dobu platnosti souhlasu účastníka soutěže s tímto zpracováním osobních údajů. 

Organizátor informuje účastníka soutěže o tom, že při předávání výhry může být zachycena jeho podoba prostřednictvím fotografií a videozáznamů tak, že podle zobrazení bude možné určit jeho totožnost, a že může dojít k rozmnožení a rozšíření jeho zobrazené podoby na videozáznamech a fotografiích, a to v propagačních materiálech, ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách organizátora, a prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Youtube a Instagram.

Účastník soutěže má práva dle článku 12 – 23 Nařízení GDPR, a to zejména právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popř. omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, jakož i právo vznést námitku proti přímému marketingu. V případě pochybností o dodržování práv správcem je účastník soutěže oprávněn se obrátit na správce, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Organizátor informuje účastníky soutěže, že provádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, a to konkrétně segmentaci a následnou automatizaci, zejména rozesíláním e – mailů prostřednictvím MailChimp. Organizátor dále pracuje s cookies pro anonymní sběr dat, a s analytickými nástroji, např. Google Analytics, Hotjar, a má nasazeny kódy pro reklamní systémy Google Ads, Sklik, Adform a Facebook.

Organizátor informuje účastníky soutěže, že osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti, orgánům veřejné moci při plnění zákonných povinností ze strany společnosti, osobám zajišťující pro společnost služby v oblasti digitálního marketingu, poskytovateli software Mailchimp, a dále mohou být zveřejněny na webových stránkách organizátora, a prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Youtube a Instagram.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je JUDr. Libor Čihák, kontaktní e – mail: poverenec@cmhl.cz, telefon: +420 724 770 780. 

 

9.    PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA  

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže, a to i bez sdělení důvodů. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit soutěž. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. 

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku, a zveřejněno na webových stránkách soutěže www.bigshock.cz/OMV/pravidla. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním soutěžních výrobků. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Účastník se zavazuje uvádět ve webovém formuláři pouze pravdivé údaje. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právním řádem České republiky.

 

10.    Pravidla jsou k dispozici

Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna na webových stránkách soutěže www.bigshock.cz/OMV/pravidla. Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. V případě jakýchkoliv dotazů se účastník soutěže může obrátit na kontaktní e-mail: info@bigshock.cz.

V Praze dne        1. 8. 2020                                               
Pořadatel soutěže:       Al-Namura, spol. s.r.o.
Organizátor soutěže:    Al-Namura, spol. s.r.o.

Jít Zpět na hlavní stránku