Podrobná pravidla soutěže

Kup libovolnou plechovku Big Shock! s kódem pod víčkem a hraj o spoustu Letních cenÚčelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE


Pořadatelem a organizátorem zajištujícím realizaci této soutěže je společnost Big Shock s.r.o., se sídlem Na Viničních horách 1831/16, Praha, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 11429, IČ: 45795436, DIČ: CZ45795436 (dále jen organizátor).TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE


Soutěž bude probíhat na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to v termínu od 14. 3. 2022 00:00:00 hod do 31. 7. 2022 23:59:59 hod, losování posledního kola se uskuteční dne 1. 8. 2021 (dále jen „doba konání soutěže“). Nákupy Soutěžních výrobků je možné realizovat vždy od začátku otevírací doby jednotlivých prodejen do konce otevírací doby prodejen, nákupy v e-shopu na adrese www.bigshock.cz/eshop/big-shock-plechovky je možné realizovat nepřetržitě.SOUTĚŽNÍ VÝROBKY


Všechny plechovky Big Shock!, které budou mít v době konání soutěže kód pod víčkem (formáty 500ml i 330ml), všechny plechovky Big Shock! Coffee (dále jen Soutěžní výrobky).ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE


Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky, která zakoupila Soutěžní výrobky v požadovaném množství v jejich libovolné kombinaci

a uplatnila svým jménem alespoň 1 Los do příslušného losování na webových stránkách soutěže www.bigshock.cz a www.bigshock.cz/summer .

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však uplatněním nového Losu do příslušného losování na webových stránkách soutěžewww.bigshock.cz a www.bigshock.cz/summer . Každý soutěžící tak může vyhrát opakovaně, a to i vícekrát v průběhu jednoho losování.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, jakož i jim osoby blízké dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem organizátora nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Účast v soutěži je dobrovolná.PODMÍNKY SOUTĚŽE


Podmínkou zařazení do soutěže o ceny je nákup Soutěžních výrobků v požadovaném množství v jejich libovolné kombinaci, registrace účastníka soutěže, získání Shock Coinů v požadovaném množství, nákup Losů za Shock Coiny a jejich uplatnění v soutěži.

Registrace – podmínkou pro účast v soutěži je registrace účastníka soutěže (vytvoření profilu) ve Věrnostním programu a vyplnění všech polí webového formuláře na www.bigshock.cz.

Shock Coin – Shock Coiny lze získat vložením kódu zpod víčka jakéhokoliv Soutěžního výrobku do profilu účastníka soutěže nawww.bigshock.cz a na www.bigshock.cz/summer.

Za vložení kódu zpod víčka jakéhokoliv Soutěžního výrobku získává účastník soutěže 1 Shock Coin.

Každý registrovaný člen Věrnostního programu řádně přihlášený do svého profilu ve Věrnostním programu získá 24 Shock Coinů nákupem každého kartonu Big Shock! 500 ml na e-shopu www.bigshock.cz/eshop/big-shock-plechovky.

V době konání soutěže získává účastník 3 Shock Coiny za vložení kódu zpod víčka následujících plechovek:

 • Big Shock! Party ml 500ml s kódem pod víčkem, EAN 8595681004994
 • Big Shock! Summer 500ml s kódem pod víčkem, EAN 8595681004963

V době konání soutěže získává účastník 2 Shock Coiny za vložení kódu zpod víčka následujících plechovek:

 • Big Shock! Coffee Espresso Milk s kódem pod víčkem EAN 8595681004352
 • Big Shock! Coffee Irish Coffee s kódem pod víčkem EAN 8595681004390
 • Big Shock! Coffee Vanilla Latte s kódem pod víčkem EAN 8595681004376
 • Big Shock! Coffee Hazelnut s kódem pod víčkem EAN 8595681004949

Los – jsou ustanoveny 3 druhy Losů

 • Los kartony plechovek, merch - lze získat za 1 Shock Coin jeho uplatněním k nákupu Losu kartony plechovek, merch v profilu účastníka soutěže na www.bigshock.cz a www.bigshock.cz/summer;
 • Los hlavní ceny - lze získat za 3 Shock Coiny jejich uplatněním k nákupu Losu hlavní ceny v profilu účastníka soutěže nawww.bigshock.cz a www.bigshock.cz/summer;
 • Los TOP cena - lze získat za 5 Shock Coinů jejich uplatněním k nákupu Losu TOP cena v profilu účastníka soutěže na www.bigshock.cz a www.bigshock.cz/summer.

Pro účast v soutěži jsou stanoveny tyto základní podmínky soutěže:

 • Každý účastník soutěže, který uplatní svým jménem alespoň 1 Los do příslušného losování, se může zařadit do soutěže o ceny.
 • Každý účastník soutěže musí na stránce soutěže www.bigshock.cz nebo na soutěžní microsite www.bigshock.cz/summer zvolit alespoň 1 z cen, o kterou chce soutěžit, a uplatnit nejméně 1 Los požadovaného typu (Los kartóny plechovek, merch, Los hlavní ceny, Los TOP cena) do losování o jím vybranou cenu.
 • Každý Los může být použit pouze jednou.
 • Již získaný Los nelze proměnit zpět na Shock Coiny ani vsadit na jinou cenu.
 • Výherce určí organizátor losováním.
 • Soutěžit se bude o celkem 340 věcných cen.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vybrat méně výherců, než je uvedeno v předchozí větě tohoto ustanovení v případě, že se do soutěže nepřihlásí dostatečný počet soutěžících zcela splňujících zadání dle těchto pravidel. Nerealizované výhry bez náhrady propadají organizátorovi.

Losování se v každém soutěžním dnu uskuteční v sídle organizátora za přítomnosti nejméně tří osob náhodným vylosováním výherců pomocí definovaných random funkcí programovacího jazyka.

Výherci budou do 14 dnů po každém losování vyrozuměni organizátorem o výhře v soutěži e-mailem a vložením informace o výhře v soutěži do profilu výherce www.bigshock.cz/summer. Ceny budou výhercům předány (zaslány) do 31. 12. 2022.VÝHERCI A VÝHRY V SOUTĚŽI


Organizátor stanovil celkem 340 věcných cen. Po splnění všech podmínek těchto pravidel účastník soutěže může vyhrát některou z následujících cen:

Garantovaná výhra - Polarizační brýle

Garantovaná výhra bude udělována ve dnech

 • 19. 4. 2022
 • 23. 5. 2022
 • 27. 6. 2022
 • 1. 8. 2022

Jsou ustanovena 4 Soutěžní období Garantované výhry – od počátku soutěže do počátku losování dne 19. 4. 2022, od počátku losování dne 19. 4. 2022 do počátku losování dne 23. 5. 2022, od počátku losování dne 23. 5. 2022, do počátku losování dne 27. 6. 2022, od počátku losování dne 27. 6. 2022 do 23:59:59 dne 31. 7. 2022.

Garantovanou výhru obdrží vždy 10 účastníků soutěže, kteří v odpovídajícím Soutěžním období Garantované výhry provedou registraci nejvyššího počtu platných soutěžních kódů umístěných pod víčkem plechovek ze Soutěžních výrobků na webových stránkách soutěže www.bigshock.cz.

Letní ceny

 • 4 × Roadtrip léta, lístky na festivaly - pro zařazení do losování je nutné uplatnit nejméně 1 Los TOP ceny
 • 32 × Sony SR-SXB23B - pro zařazení do losování je nutné uplatnit nejméně 1 Los hlavní ceny
 • 8 × Voucher wake s instruktorem - pro zařazení do losování je nutné uplatnit nejméně 1 Los hlavní ceny
 • 20 × skateboard penny - pro zařazení do losování je nutné uplatnit nejméně 1 Los hlavní ceny
 • 160 × plechovky karton - pro zařazení do losování je nutné uplatnit nejméně 1 Los plechovky, merch
 • 36 × kšiltovka Michek - pro zařazení do losování je nutné uplatnit nejméně 1 Los plechovky, merch
 • 20 × batoh Michek - pro zařazení do losování je nutné uplatnit nejméně 1 Los plechovky, merch
 • 20 × triko limitka - pro zařazení do losování je nutné uplatnit nejméně 1 Los plechovky, merch

Losování o Letní ceny se bude konat následujících dnech – budou losovány následující ceny:

 • 19. 4. 2022 – 1 × Roadtrip léta, lístky na festivaly, 8 × Sony SR-SXB23B, 2 × Voucher wake a s instruktorem, 5 × skateboard penny, 40 × plechovky karton, 9 × kšiltovka Michek, 5 × batoh Michek, 5 × triko limitka
 • 23. 5. 2022 - 1 × Roadtrip léta, lístky na festivaly, 8 × Sony SR-SXB23B, 2 × Voucher wake a s instruktorem, 5 × skateboard penny, 40 × plechovky karton, 9 × kšiltovka Michek, 5 × batoh Michek, 5 × triko limitka
 • 27. 6. 2022 - 1 × Roadtrip léta, lístky na festivaly, 8 × Sony SR-SXB23B, 2 × Voucher wake a s instruktorem, 5 × skateboard penny, 40 × plechovky karton, 9 × kšiltovka Michek, 5 × batoh Michek, 5 × triko limitka
 • 1. 8. 2022 - 1 × Roadtrip léta, lístky na festivaly, 8 × Sony SR-SXB23B, 2 × Voucher wake a s instruktorem, 5 × skateboard penny, 40 × plechovky karton, 9 × kšiltovka Michek, 5 × batoh Michek, 5 × triko limitka

Jsou ustanovena 4 soutěžní období Letních cen – od počátku soutěže do počátku losování dne 19. 4. 2022, od počátku losování dne 19. 4. 2022 do počátku losování dne 23. 5. 2022, od počátku losování dne 23. 5. 2022 do počátku losování dne 27. 6. 2022, od počátku losování dne 27. 6. 2022 do 23:59:59 dne 31. 7. 2022.

Do losování o Letní ceny budou zařazeni všichni účastníci soutěže, kteří v odpovídajícím Soutěžním období Letních cen zvolí ve svém profilu www.bigshock.cz/vernostni-program nejméně 1 Los do losování o jím vybranou Letní cenu.PŘEDÁNÍ VÝHER


Výhry budou výhercům předány nejpozději do 31. 12. 2022.

Výherci budou o výhře v soutěži vyrozuměni do 14 dnů e-mailem a informací v profilu výherce na www.bigshock.cz s požadavkem o zadání či potvrzení kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, úplná adresa pro doručení výhry) ve formuláři www.bigshock.cz . Zadání či potvrzení kontaktních údajů ve formuláři www.bigshock.cz musí výherce provést nejpozději do 30 dnů od obdržení tohoto požadavku.

V případě včasného nezadání kontaktních údajů či nemožnosti doručit výhru z důvodu chybných či neúplných údajů uvedených výhercem, ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzace nebo dodatečného přidělení. V případě, že při předání výhry dojde ke zjištění nedodržení pravidel soutěže u výherce, výhra propadá organizátorovi. Výherce není oprávněn požadovat peněžité plnění výměnou za cenu v soutěži, ani požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani ceny není možné vymáhat právní cestou.ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Organizátor je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ Nařízení GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů.

Účastí v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení a pro odesílání výher. Organizátor bude tyto osobní údaje zpracovávat z důvodu předání výher a kontroly dodržení pravidel soutěže do 31.12.2022, a za účelem přímého marketingu po dobu 1 roku od provedení registrace účastníka soutěže, resp. po dobu platnosti souhlasu účastníka soutěže s tímto zpracováním osobních údajů.

Organizátor informuje účastníka soutěže o tom, že při předávání výher může být zachycena jeho podoba prostřednictvím fotografií a videozáznamů tak, že podle zobrazení bude možné určit jeho totožnost, a že může dojít k rozmnožení a rozšíření jeho zobrazené podoby na videozáznamech a fotografiích, a to v propagačních materiálech, ve sdělovacích prostředcích (rádio, televize), na webových stránkách organizátora, a prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Youtube a Instagram.

Účastník soutěže má práva dle článku 12 – 23 Nařízení GDPR, a to zejména právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popř. omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, jakož i právo vznést námitku proti přímému marketingu. V případě pochybností o dodržování práv správcem je účastník soutěže oprávněn se obrátit na správce, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Organizátor informuje účastníky soutěže, že provádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, a to konkrétně segmentaci a následnou automatizaci, zejména rozesíláním e – mailů prostřednictvím MailChimp. Organizátor dále pracuje s cookies pro anonymní sběr dat, a s analytickými nástroji, např. Google Analytics, Hotjar, a má nasazeny kódy pro reklamní systémy Google Ads, Sklik, Adform a Facebook.

Organizátor informuje účastníky soutěže, že osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti, orgánům veřejné moci při plnění zákonných povinností ze strany společnosti, osobám zajišťující pro společnost služby v oblasti digitálního marketingu, poštovním a přepravním společnostem za účelem doručování výher, poskytovateli software Mailchimp, společnosti Story TLRS s.r.o., IČ: 041 60 754, za účelem zveřejnění výherců na sociálních sítích organizátora, a dále mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích (rádio, televize), na webových stránkách organizátora, a prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Youtube a Instagram.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je JUDr. Libor Čihák, kontaktní e – mail: poverenec@cmhl.cz, telefon: +420 724 770 780.PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA


Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže, a to i bez sdělení důvodů. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit soutěž. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Organizátor výslovně upozorňuje účastníky soutěže s ohledem na trvající pandemii SARS CoV-2, že v průběhu trvání soutěže může dojít v důsledku přijatých vládních opatření (nouzový stav, omezení pohybu, omezení shromažďování atd.) k záměně Hlavních cen Roadtrip léta, lístky na festivaly a Voucher wake s instruktorem za jiné ceny.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku, a zveřejněno na webových stránkách soutěže www.bigshock.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním soutěžních výrobků. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Účastník se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Organizátor dále neodpovídá za nedoručení či ztrátu výher prostřednictví provozovatele přepravních a poštovních služeb. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právním řádem České republiky.

Vyřizování stížností soutěžících (spotřebitelů) zajišťuje organizátor prostřednictvím elektronické adresy soutez@bigshock.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle organizátor na elektronickou adresu sdělenou ve stížnosti. Soutěžící (spotřebitelé) se rovněž mohou obrátit se stížností na orgán státního dozoru nad dodržováním právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.Pravidla jsou k dispozici


Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna na webových stránkách www.bigshock.cz a soutěžní microsite www.bigshock.cz/summer. Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. V případě jakýchkoliv dotazů se účastník soutěže může obrátit na infolinku: info@bigshock.cz .

V Praze dne 11. 2. 2022
Pořadatel soutěže: Big Shock s.r.o.
Organizátor soutěže: Big Shock s.r.o.

#shockyourself