PRAVIDLA SOUTĚŽE

BIG SHOCK! CELEBRATION

Podrobná pravidla soutěže CELEBRATION

Podrobná pravidla soutěže ICE TEA

 

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel spotřebitelské soutěže CELEBRATION (dále jen soutěž CELEBRATION) a spotřebitelské soutěže ICE TEA (dále jen soutěž ICE TEA) (společně dále jen „soutěže“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla uvedených soutěží ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

 

 

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽÍ

 

Pořadatelem a organizátorem zajištujícím realizaci soutěží je společnost Big Shock s.r.o., se sídlem Na Viničních horách 1831/16, Praha, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 11429, IČ: 45795436, DIČ: CZ45795436 (dále jen organizátor).

 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽÍ

 

Obě soutěže budou probíhat na území České republiky (dále jen „místo konání soutěží“). Soutěž CELEBRATION bude probíhat v termínu od 18. 3. 2024 00:00:00 hod do 31. 7. 2024 23:59:59 hod, losování posledního kola soutěže CELEBRATION se uskuteční dne 5. 8. 2023 (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž ICE TEA bude probíhat v termínu od 1. 5. 2024 00:00:00 hod do počátku losování dne 1.7.2024. Nákupy Soutěžních výrobků je možné realizovat vždy od začátku otevírací doby jednotlivých prodejen do konce otevírací doby prodejen, nákupy v e-shopu na adrese www.bigshock.cz/eshop/big-shock-plechovky je možné realizovat nepřetržitě, nákupy v ostatních e-shopech lze realizovat dle obchodních podmínek jednotlivých e-shopů.

 

3. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

 

Pro soutěž CELEBRATION:

Všechny plechovky Big Shock!, které budou mít v době konání soutěže kód pod víčkem (formáty 500ml i 330ml), všechny plechovky Big Shock! Coffee a všechny produkty Big Shock! Ice tea – plechovky 330 ml, PET 1 l (dále jen Soutěžní výrobky CELEBRATION).

Pro soutěž ICE TEA:

Všechny produkty Big Shock! Ice tea  - plechovky 330 ml, PET 1 l (dále jen Soutěžní výrobky ICE TEA)

 

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

 

Pro soutěž CELEBRATION:

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky, která zakoupila Soutěžní výrobky CELEBRATION v požadovaném množství v jejich libovolné kombinaci a uplatnila svým jménem alespoň 1 Los do příslušného losování na webových stránkách soutěže www.bigshock.cz a www.bigshock.cz/celebration.

 

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však uplatněním nového Losu do příslušného losování na webových stránkách soutěže www.bigshock.cz a www.bigshock.cz/celebration. Každý soutěžící tak může vyhrát opakovaně, a to i vícekrát v průběhu jednoho losování.

 

Pro soutěž ICE TEA:

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky, která zakoupila jakýkoliv Soutěžní výrobek ICE TEA a vložila kód zpod víčka do profilu účastníka soutěže na webových stránkách soutěže  www.bigshock.cz a www.bigshock.cz/celebration.

 

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však vložením nového kódu zpod víčka do profilu účastníka soutěže na webových stránkách soutěže www.bigshock.cz a www.bigshock.cz/celebration. Každý soutěžící tak může vyhrát opakovaně, a to i vícekrát v průběhu jednoho losování.

 

Ze soutěží jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, jakož i jim osoby blízké dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem organizátora nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Účast v soutěžích je dobrovolná.

 

5. PODMÍNKY SOUTĚŽE CELEBRATION

 

Podmínkou zařazení do soutěže CELEBRATION je nákup Soutěžních výrobků CELEBRATION v požadovaném množství v jejich libovolné kombinaci, registrace účastníka soutěže, získání Shock Coinů v požadovaném množství, nákup Losů za Shock Coiny a jejich uplatnění v soutěži.

Registrace – podmínkou pro účast v soutěži je registrace účastníka soutěže (vytvoření profilu) ve Věrnostním programu a vyplnění všech polí webového formuláře na www.bigshock.cz.

Shock Coin – Shock Coiny lze získat vložením kódu zpod víčka jakéhokoliv Soutěžního výrobku CELEBRATION do profilu účastníka soutěže na www.bigshock.cz a na www.bigshock.cz/celebration.

Za vložení kódu zpod víčka jakéhokoliv Soutěžního výrobku CELEBRATION získává účastník soutěže 1 Shock Coin.

Každý registrovaný člen Věrnostního programu řádně přihlášený do svého profilu ve Věrnostním programu získá 24 Shock Coinů nákupem každého kartonu Big Shock! 500 ml na  e-shopu www.bigshock.cz/eshop/big-shock-plechovky.

V době konání soutěže získává účastník 3 Shock Coiny za vložení kódu zpod víčka následujících produktů:

 • Big Shock! Party Punch Music ml 500ml s kódem pod víčkem, EAN 8595681006738
 • Big Shock! Blood orange 500ml s kódem pod víčkem, EAN 8595681006769
 • Big Shock! Ice Tea Black Tea Peach, 330 ml s kódem pod víčkem, EAN 8595681006585
 • Big Shock! Ice Tea Green Tea Raspberry, 330 ml s kódem pod víčkem, EAN 8595681006622
 • Big Shock! Ice Tea Green Tea Pear, 330 ml s kódem pod víčkem, EAN 8595681006608
 • Big Shock! Ice Tea Black Tea Peach, 1L s kódem pod víčkem, EAN 8595681006646
 • Big Shock! Ice Tea Green Tea Raspberry, 1L s kódem pod víčkem, EAN 8595681006684
 • Big Shock! Ice Tea Green Tea Pear, 1L s kódem pod víčkem, EAN 8595681006660

 

 

V době konání soutěže získává účastník 2 Shock Coiny za vložení kódu zpod víčka následujících plechovek:

 • Big Shock! Coffee Espresso Milk s kódem pod víčkem EAN 8595681004352
 • Big Shock! Coffee Irish Coffee s kódem pod víčkem EAN 8595681004390
 • Big Shock! Coffee Vanilla Latte s kódem pod víčkem EAN 8595681004376
 • Big Shock! Coffee Hazelnut s kódem pod víčkem EAN 8595681004949
 • Big Shock! Coffee Espresso Milk No added sugar s kódem pod víčkem EAN 8595681006714

Los – jsou ustanoveny 3 druhy Losů

 

 

Pro účast v soutěži jsou stanoveny tyto základní podmínky soutěže:

 

 • Každý účastník soutěže, který uplatní svým jménem alespoň 1 Los do příslušného losování, se může zařadit do soutěže o ceny.
 • Každý účastník soutěže musí na stránce soutěže www.bigshock.cz nebo na soutěžní microsite www.bigshock.cz/celebration zvolit alespoň 1 z cen, o kterou chce soutěžit, a uplatnit nejméně 1 Los požadovaného typu (Los kartóny plechovek, Los ceny, Los hlavní cena, Los TOP cena) do losování o jím vybranou cenu.
 • Každý Los může být použit pouze jednou.
 • Již získaný Los nelze proměnit zpět na Shock Coiny ani vsadit na jinou cenu.
 • Výherce určí organizátor losováním.
 • Soutěžit se bude o celkem 320 věcných cen.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vybrat méně výherců, než je uvedeno v předchozí větě tohoto ustanovení v případě, že se do soutěže nepřihlásí dostatečný počet soutěžících zcela splňujících zadání dle těchto pravidel. Nerealizované výhry bez náhrady propadají organizátorovi.

 

Losování se v každém soutěžním dnu uskuteční v sídle organizátora za přítomnosti nejméně tří osob náhodným vylosováním výherců pomocí definovaných random funkcí programovacího jazyka.

 

Výherci budou do 14 dnů po každém losování vyrozuměni organizátorem o výhře v soutěži e-mailem a vložením informace o výhře v soutěži do profilu výherce www.bigshock.cz/celebration. Ceny budou výhercům předány (zaslány) do 31. 12. 2024.

 

6. PODMÍNKY SOUTĚŽE ICE TEA

 

Podmínkou zařazení do soutěže o ceny je nákup jakéhokoliv Soutěžního výrobku ICE TEA, registrace účastníka soutěže a vložení kódu zpod víčka do profilu účastníka soutěže.

Registrace – podmínkou pro účast v soutěži je registrace účastníka soutěže (vytvoření profilu) ve Věrnostním programu a vyplnění všech polí webového formuláře na www.bigshock.cz.

Vložení kódu – vložení kódu zpod víčka jakéhokoliv Soutěžního výrobku ICE TEA do profilu účastníka soutěže na www.bigshock.cz/icetea a na www.bigshock.cz/celebration.

 

Pro účast v soutěži ICE TEA jsou stanoveny tyto základní podmínky soutěže:

 

 • Každý účastník soutěže, který uplatní svým jménem alespoň jeden kód zpod víčka soutěžního výrobku ICE TEA v příslušném soutěžním období, bude zařazen do soutěže o ceny.
 • Výherce určí organizátor losováním.
 • Soutěžit se bude o celkem 2 věcné ceny.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vybrat méně výherců, než je uvedeno v předchozí větě tohoto ustanovení v případě, že se do soutěže nepřihlásí dostatečný počet soutěžících zcela splňujících zadání dle těchto pravidel. Nerealizované výhry bez náhrady propadají organizátorovi.

 

Losování se v každém soutěžním dnu uskuteční v sídle organizátora za přítomnosti nejméně tří osob náhodným vylosováním výherců pomocí definovaných random funkcí programovacího jazyka.

 

Výherci budou do 14 dnů po každém losování vyrozuměni organizátorem o výhře v soutěži e-mailem a vložením informace o výhře v soutěži do profilu výherce www.bigshock.cz/icetea. Ceny budou výhercům předány (zaslány) do 31. 12. 2024.

 

7. VÝHERCI A VÝHRY V SOUTĚŽI CELEBRATION

 

Organizátor stanovil v soutěži CELEBRATION celkem 320 věcných cen. Po splnění všech podmínek těchto pravidel účastník soutěže CELEBRATION může vyhrát některou z následujících cen:

 • Garantovaná výhra – mystery box

Garantovaná výhra bude udělována ve dnech

  • 22. 4. 2024
  • 27. 5. 2024
  • 1. 7. 2024
  • 5. 8. 2024

Jsou ustanovena 4 Soutěžní období Garantované výhry – od počátku soutěže do počátku losování dne 22. 4. 2024, od počátku losování dne 22. 4. 2024 do počátku losování dne 27. 5. 2024, od počátku losování dne 27. 5. 2024, do počátku losování dne 1. 7. 2024, od počátku losování dne 1. 7. 2024 do 23:59:59 dne 31.7.2024.

Garantovanou výhru obdrží vždy 10 účastníků soutěže, kteří v odpovídajícím Soutěžním období Garantované výhry provedou registraci nejvyššího počtu platných soutěžních kódů umístěných pod víčkem plechovek ze Soutěžních výrobků CELEBRATION na webových stránkách soutěže www.bigshock.cz a www.bigshock.cz/celebration.

 • Letní ceny
  • 2 x iPhone 15 – pro zařazení do losování je nutné uplatnit nejméně 1 Los TOP ceny
  • 2 x JBL Party box - pro zařazení do losování je nutné uplatnit nejméně 1 Los hlavní cena
  • 8 x JBL reproduktor Flip - pro zařazení do losování je nutné uplatnit nejméně 1 Los hlavní ceny
  • 8 x JBL sluchátka Wave Beam - pro zařazení do losování je nutné uplatnit nejméně 1 Los hlavní ceny
  • 8 x VIP lístky koncert Refew - pro zařazení do losování je nutné uplatnit nejméně 1 Los ceny
  • 8 x VIP lístek koncert Renne Dang - pro zařazení do losování je nutné uplatnit nejméně 1 Los ceny
  • 244 x karton plechovek - pro zařazení do losování je nutné uplatnit nejméně 1 Los kartony plechovek
 • Losování o Letní ceny se bude konat následujících dnech – budou losovány následující ceny:
  • 22. 4. 2024 – 1 x JBL Party box, 2 x JBL reproduktor Flip, 2 x sluchátka Wave Beam, 2 x VIP lístky koncert Refew, 2 x VIP lístek koncert Renne Dang, 61 x karton plechovek
  • 27. 5. 2024 – 1 x iPhone 15, 2 x JBL reproduktor Flip, 2 x sluchátka Wave Beam, 2 x VIP lístky koncert Refew, 2 x VIP lístek koncert Renne Dang, 61 x karton plechovek
  • 1. 7. 2024 – 1 x JBL Party box, 2 x JBL reproduktor Flip, 2 x sluchátka Wave Beam, 2 x VIP lístky koncert Refew, 2 x VIP lístek koncert Renne Dang, 61 x karton plechovek
  • 5. 8. 2024 – 1 x iPhone 15, 2 x JBL reproduktor Flip, 2 x sluchátka Wave Beam, 2 x VIP lístky koncert Refew, 2 x VIP lístek koncert Renne Dang, 61 x karton plechovek

Jsou ustanovena 4 Soutěžní období Letní ceny – od počátku soutěže do počátku losování dne 22. 4. 2024, od počátku losování dne 22. 4. 2024 do počátku losování dne 27. 5. 2024, od počátku losování dne 27. 5. 2024, do počátku losování dne 1. 7. 2024, od počátku losování dne 1. 7. 2024 do 23:59:59 dne 31. 7. 2024.

 • Do losování o Letní ceny budou zařazeni všichni účastníci soutěže, kteří v odpovídajícím Soutěžním období Letních cen zvolí ve svém profilu www.bigshock.cz a www.bigshock.cz/celebration nejméně 1 Los do losování o jím vybranou Letní cenu.

 

8.  VÝHERCI A VÝHRY V SOUTĚŽI ICE TEA

Organizátor stanovil v soutěži ICE TEA celkem 2 věcné ceny. Po splnění všech podmínek těchto pravidel účastník soutěže ICE TEA může vyhrát některou z následujících cen:

                Ceny ICE TEA:

 • 2 x Elektrická koloběžka – Ninebot KickScooter F2 Pro E by Segway.

Cena ICE TEA bude udělována ve dnech

  • 27. 5. 2024
  • 1. 7. 2024
 • Jsou ustanovena 2 Soutěžní období Ceny ICE TEA – od počátku soutěže do počátku losování dne 27. 5. 2024 a od počátku losování dne 27. 5. 2024 do počátku losování dne 1. 7. 2024.
 • Do losování o Ceny ICE TEA budou zařazeni všichni účastníci soutěže, kteří v odpovídajícím Soutěžním období Cen ICE TEA provedou registraci platných soutěžních kódů umístěných pod víčkem plechovek ze Soutěžních výrobků ICE TEA ve svém profilu www.bigshock.cz a www.bigshock.cz/celebration.

 

8. PŘEDÁNÍ VÝHER

Výhry budou výhercům předány nejpozději do 31. 12. 2024.

Výherci budou o výhře v soutěžích vyrozuměni do 14 dnů e-mailem a informací v profilu výherce na www.bigshock.cz s požadavkem o zadání či potvrzení kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, úplná adresa pro doručení výhry) ve formuláři www.bigshock.cz . Zadání či potvrzení kontaktních údajů ve formuláři www.bigshock.cz musí výherce provést nejpozději do 30 dnů od obdržení tohoto požadavku.

V případě včasného nezadání kontaktních údajů či nemožnosti doručit výhru z důvodu chybných či neúplných údajů uvedených výhercem, ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzace nebo dodatečného přidělení. V případě, že při předání výhry dojde ke zjištění nedodržení pravidel soutěže u výherce, výhra propadá organizátorovi. Výherce není oprávněn požadovat peněžité plnění výměnou za cenu v soutěži, ani požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani ceny není možné vymáhat právní cestou.

 

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ Nařízení GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů.   

Účastí v těchto soutěžích bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace těchto soutěží (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pro účely vedení soutěží, jejich organizace a vyhodnocení a pro odesílání výher. Organizátor bude tyto osobní údaje zpracovávat z důvodu předání výher a kontroly dodržení pravidel soutěží do 31.12.2024, a za účelem přímého marketingu po dobu 1 roku od provedení registrace účastníka soutěže, resp. po dobu platnosti souhlasu účastníka soutěže s tímto zpracováním osobních údajů.

Organizátor informuje účastníka soutěže o tom, že při předávání výher může být zachycena jeho podoba prostřednictvím fotografií a videozáznamů tak, že podle zobrazení bude možné určit jeho totožnost, a že může dojít k rozmnožení a rozšíření jeho zobrazené podoby na videozáznamech a fotografiích, a to v propagačních materiálech, ve sdělovacích prostředcích (rádio, televize), na webových stránkách organizátora, a prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Youtube, Instagram a Tik Tok.

Účastník soutěže má práva dle článku 12 – 23 Nařízení GDPR, a to zejména právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popř. omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, jakož i právo vznést námitku proti přímému marketingu. V případě pochybností o dodržování práv správcem je účastník soutěže oprávněn se obrátit na správce, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Organizátor informuje účastníky soutěže, že v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů udělených prostřednictvím tzv. cookie lišty provádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, a to konkrétně segmentaci a následnou automatizaci, zejména rozesíláním e – mailů prostřednictvím MailChimp, a dále pracuje s analytickými nástroji, např. Google Analytics, Hotjar, a má nasazeny kódy pro reklamní systémy Google Ads, Sklik, Adform a Facebook.

 

Organizátor informuje účastníky soutěže, že osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti, orgánům veřejné moci při plnění zákonných povinností ze strany společnosti, osobám zajišťující pro společnost služby v oblasti digitálního marketingu, poštovním a přepravním společnostem za účelem doručování výher, poskytovateli software Mailchimp, společnosti Story TLRS s.r.o., IČ: 041 60 754, za účelem zveřejnění výherců na sociálních sítích organizátora, a dále mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích (rádio, televize), na webových stránkách organizátora, a prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Youtube, Instagram a Tik Tok.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je Mgr. Nikola Rovenská, kontaktní e – mail: nrovenska@ak-rovenska.cz, telefon: +420 604 907 475.

 

10. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA 

 

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se soutěží, a to i bez sdělení důvodů. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit jakoukoli soutěž. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech jakékoliv soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku, a zveřejněno na webových stránkách soutěže www.bigshock.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním soutěžních výrobků. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěžích, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěží v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Účastník se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Organizátor dále neodpovídá za nedoručení či ztrátu výher prostřednictví provozovatele přepravních a poštovních služeb. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právním řádem České republiky.

Vyřizování stížností soutěžících (spotřebitelů) zajišťuje organizátor prostřednictvím elektronické adresy soutez@bigshock.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle organizátor na elektronickou adresu sdělenou ve stížnosti. Soutěžící (spotřebitelé) se rovněž mohou obrátit se stížností na orgán státního dozoru nad dodržováním právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

 

10. PRAVIDLA JSOU K DISPOZICI

Úplná pravidla soutěží jsou zveřejněna na webových stránkách  www.bigshock.cz a soutěžní microsite www.bigshock.cz/celebration. Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. V případě jakýchkoliv dotazů se účastník soutěže může obrátit na infolinku: info@bigshock.cz.

 

V Praze dne                         29. 1. 2024                                                                            

Pořadatel soutěže:             Big Shock s.r.o.

Organizátor soutěže:         Big Shock s.r.o.